Skip to content
DSPs 1 Press 2

TEEKS RELEASES FOUR TRACK INSTALMENT ‘I’ OUT TODAY // TEEKS KA WHAKAREWAHIA HE WĀHANGA, E WHĀ NEI NGĀ WAIATA KO ‘I’ KA PUTA I TE RĀ NEI

Following a wave of surprises, today TEEKS (Te Karehana Gardiner-Toi) is proud to release installment ‘I’ from his forthcoming debut album due for release in February 2021. //

Whai muri mai i ētahi pūrongo ohorere, i te rā nei kua poho kererū katoa a TEEKS (Te Karehana Gardiner-Toi) ki te tuku i a ‘I’ tētahi wāhanga o tana kōpae kōkuhunga, ka whakarewahia i te Huitanguru, 2021

https://www.instagram.com/p/CEYjdswsU7H/

Last week, TEEKS premiered the beautiful music video for ‘Without You’ on the world stage, sharing an exclusive preview with US Vogue who said: “You’re about to hear a lot more from Te Karehana Gardiner-Toi, who goes by Teeks… The 26-year-old is one of the country’s most promising talents… His voice, deep and smooth as butter, has caused some to dub him the male Adele.” //

Nō te wiki kua pahure i whakarewahia ai te kiriata rerehua mō ‘Without You’ ki te atāmira o te ao, he mea kitea wawetia ki tētahi whakarewanga motuhake i te taha o US Vogue, hei tā rātau “He nui kē atu tā koutou e rongohia ai i a Te Karehana Gardiner-Toi, ko Teeks te karangatanga ingoa…E 26 noa ngā tau, ā, koia tētahi o ngā whetū maiangi o te motu…Ko tōna reo he mārū, he mōaniani, ānō nei he pata, ā, nā whai anō ētahi i whakatauritehia ai tōna momo, ki tērā o te momo ira tāne o Adele.”

Filmed in the expansive Hokianga, TEEKS proudly shared some of his home in the Tom Gould-directed visual. //

He mea hopukina ngā whakaahua ki te raurahitanga o te Hokianga, ā, manawarū katoa ana a TEEKS ki te tuari i tōna wā kāinga i roto i tēnei ataata nā Tom Gould i whakahaere.

The first instalment, ‘I’, provides an invitation to enter the depths of human emotion, with tracks “Without You”, “These Hands”, “Waves” and “Just For Tonight”. //

Ko te wāhanga tuatahi a ‘I’ he tono kia kuhuna ai te rētōtanga o ngā kare-ā-roto o te tangata, mā roto atu i ngā waiata “Without You”, “These Hands”, “Waves” me “Just For Tonight”.

Expressed through unguarded songwriting, and a honey-soaked croon that effortlessly rises from a whisper to a roar, TEEKS’ waiata draw from the experiences through which he uncovered strength in vulnerability, and learned the power of complete emotional expression. These discoveries came hand-in-hand with TEEKS’ rejection of colonial notions of masculinity and personal reclamation of the duality that lie at the heart of Te Ao Māori: the worldview of his indigenous ancestors. //

He mea whakapuakina mā roto atu i te tū tāhanga o te mahi tito waiata, ā, me te reo mīere, he ngāwari noa te maiangi ake i te reo wawara ki te reo haruru; he mea tōia mai e ana waiata ngā wheako i huraina ai e ia, te kaha i roto i te ngoikoretanga, me tana ako i te awe o ngā kare-ā-roto o te tangata. He mea tūhurahia ēnei āhuatanga i te wā i aukaithia ai e TEEKS ngā tirohanga auraki ki te tautāne me tāna tāmata anō i te takiruatanga e noho iho nei i te whatumanawa o te ao Māori, ko te tirohanga tēnei ā ōna tīpuna taketake.

As the world sits on the precipice of potentially poignant change, TEEKS asks that we might look inside ourselves and reconnect with what we’ve lost. The waters of emotion have never run deeper, but as we enter their depths, we might just rediscover what really matters. //

Nō te ao e noho iho nei i te pari o te panoni ka kaha pea nei te whakaongaonga, ko tā TEEKS akiaki i te tangata, kia tirohia whakaroto tātau ki a tātau anō me te hono anō ki ngā āhuatanga kua riro. Ko ngā kare-ā-roto he rerenga rētō rawa, engari ki te rukuhia e tātau, kei tūponohia e tātau ngā tino āhuatanga motuhenga, nui whakahirahira ki a tātau.